Privatumo politika

Ši Politika detalizuoja siekį apsaugoti MB “YMONĖ” paslaugas naudojančių asmenų privatumą. Politika apima ne tik atvejus, kai vartotojai lankosi mūsų tinklalapyje, bet ir atvejus, kai asmenys įsigyja mūsų siūlomas keliones bei siunčia mums užklausas.

Visais Politikoje aptartais atvejais Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MB “YMONĖ”, įmonės kodas 302906876, buveinė registruota adresu Švitrigailos g. 17A-6, Vilnius.

Jei Jums kyla kokių nors su šia Politika susijusių klausimų ar turėtumėte kokių nors prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, siųskite mums laišką el. paštu: info@himountains.lt.

Ši Politika gali būti atnaujinama. MB “YMONĖ” informuos interneto svetainės lankytojus apie atnaujinimus, pateikdama naują privatumo politikos variantą kartu su atliktų korekcijų datomis.

Politikos turinys:

 1. Asmens duomenų tvarkymas, įsigyjant MB “YMONĖ” siūlomas paslaugas;
 2. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu;
 3. Asmens duomenų tvarkymas, kai pateikiate mums užklausas;
 4. Asmens duomenų tvarkymas kidytour.lt interneto svetainėje;
 5. Teisės tvarkomų Jūsų asmens duomenų atžvilgiu.

1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, ĮSIGYJANT SIŪLOMAS PASLAUGAS

Kai įsigyjate MB “YMONĖ” siūlomą kelionę, Jūsų duomenys yra tvarkomi siekiant įgyvendinti Jūsų užsakymą (t. y. įvykdyti sutarties tarp Jūsų ir MB “YMONĖ” nuostatas) ir tik tiek, kiek būtina užsakymo (toliau – Sutarties) įvykdymui.

MB “YMONĖ”, tvarkydama Jūsų duomenis Sutarties vykdymo tikslu, pasitelkia tam tikrus duomenų tvarkytojus – kelionių agentūras, kelionių organizavimui naudojamų informacinių sistemų priežiūrą teikiančias įmones, įmones, teikiančias kitas paslaugas, susijusias su informacinių technologijų infrastruktūra.

MB “YMONĖ”, vykdydama Sutartį, Jūsų asmens duomenis gali perduoti duomenų gavėjams – avialinijoms, partneriams, atsakingiems už apgyvendinimo ir transporto paslaugų organizavimą.

Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Sutarties vykdymo tikslu, bus MB “YMONĖ” saugomi 10 metų nuo Sutarties įvykdymo ar pasibaigimo dienos. Suėjus nurodytam terminui Jūsų asmens duomenys bus sunaikinti per protingą laikotarpį.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

MB “YMONĖ” Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko nurodytais atvejais:

 • kai gauna aiškų Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui (duomenų tvarkymo
  pagrindas – sutikimas);
 • kai esate MB “YMONĖ” klientas, neišreiškęs prieštaravimo Jūsų duomenis tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, panašių prekių ar paslaugų rinkodarai (duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas MB “YMONĖ” interesas informuoti savo klientus apie savo siūlomas paslaugas).

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi nurodytais būdais:

 • galite gauti naujienlaiškį su mūsų geriausiais kelionių pasiūlymais;
 • apie mūsų geriausius kelionių pasiūlymus galite būti informuotas SMS žinute;
 • su Jumis galime susisiekti telefonu, siekdami pasiteirauti Jūsų nuomonės apie
  mūsų teikiamas paslaugas.

Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų naujienlaiškio. Tai padaryti galite paspaudę nuorodą „atsisakyti naujienlaiškio“ mūsų siunčiamų naujienlaiškių apačioje. Mūsų SMS žinučių, siunčiamų tiesioginės rinkodaros tikslais, galite atsisakyti susisiekdami su mumis el paštu: info@himuntains.lt.

Jūsų asmens duomenys gali būti prieinami su MB “YMONĖ” susijusioms bendrovėms, įskaitant susijusias bendroves, įsisteigusias už Europos ekonominės erdvės ribų (šiose valstybėse: Ukraina, Gruzija) MB “YMONĖ” užtikrina, kad imsis protingų priemonių, siekdamas, jog duomenų gavėjai Jūsų duomenis tvarkytų laikydamiesi privalomų teisės aktų reikalavimų (be kita ko, esant būtinybei sudarys duomenų perdavimo susitarimus pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines duomenų apsaugos sąlygas).

Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, bus MB “YMONĖ” saugomi 2 (du) metus nuo sutikimo gavimo (jei buvo gautas atskiras sutikimas) arba Sutarties įvykdymo ar pasibaigimo dienos. Suėjus nurodytam terminui Jūsų asmens duomenys bus sunaikinti per protingą laikotarpį.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, KAI PATEIKIATE MUMS UŽKLAUSAS

MB “YMONĖ” Jūsų duomenis tvarko ir tais atvejais, kai su mumis susisiekiate elektroniniu paštu, pateikdami užklausą interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose.

MB “YMONĖ” Jūsų duomenis šiais atvejais tvarko siekdami administruoti užklausas ir skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę, saugodami ir gindami savo teises ir teisėtus interesus. Savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.

MB “YMONĖ” turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Tokie duomenų tvarkytojai yra: bendravimo realiu laiku paslaugos tinklalapyje teikėjas, duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti.

Atkreipiame dėmesį, kad bendravimo realiu laiku paslaugos mūsų tinklalapyje teikėjas yra tawk.to inc., įmonė įsisteigusi Jungtinėse Amerikos Valstijose. Primename, kad ne Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse. Šiuo metu egzistuojantis Europos Sąjungos mastu priimtas sprendimas dėl tinkamo lygio apsaugos užtikrinimo duomenis perduodant į JAV neapima visų be išimties JAV įsisteigusių įmonių (tuo pačiu neapima ir šio konkretaus paslaugų teikėjo). Šiam konkrečiam paslaugų teikėjui taip pat nėra nustatytos tinkamos apsaugos priemonės duomenų apsaugos reglamento prasme. Interneto svetainės lankytojai, kurie nepageidauja, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi pasitelkiant šį teikėją, turėtų bendravimo realiu laiku platforma (tawk.to) nesinaudoti ir su mumis susisiekti kitu būdu (elektroniniu paštu, telefonu).

Jūsų asmens duomenys yra saugomi, įgyvendinant mūsų teisėtą interesą kaupti įrodymus apie suteiktas paslaugas ir turėtą kontaktą, priklausomai nuo duomenų rūšies:

 • komunikacija ir duomenys, pateikti elektroniniu paštu, saugoma – 24 mėnesius;
 • užklausos, pateiktos per įrankius mūsų interneto svetainėje, saugomos – 24
  mėnesius;

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS INTERNETO SVETAINĖJE

Tuo atveju, kai lankotės įmonės interneto svetainėje, MB “YMONĖ” gali tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai lankytojas juos suteikia. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba vartotojų sutikimo pagrindu (daugiau informacijos apie tokio duomenų tvarkymo tikslus, metodus, duomenų saugojimo laikotarpį rasite mūsų Slapukų politikoje).

Be to, tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduota ar padaryta prieinama tiek Europos ekonominėje erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics paslauga toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė). Primename, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse, tačiau mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.

Mes atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad kiekvieno Jūsų apsilankymo įmonės svetainėje metu tretieji asmenys gali rinkti įvairią Jūsų apsilankymo metu generuojamą techninę informaciją (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija).

MB “YMONĖ” taip pat naudojasi trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, trečiųjų asmenų suteikiamais serveriais, teikiamomis tinklalapio dizaino, administravimo paslaugomis, internetinio srauto ir naršymo svetainėje analizės, statistikos), kurių tinkamam suteikimui gali būti būtina suteikti prieigą prie interneto svetainės lankytojo duomenų. Šiuo atveju mes užtikriname, kad duomenų tvarkytojai laikytųsi konfidencialumo bei tinkamos asmens duomenų apsaugos užtikrinimo pareigų.

5.DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Savo asmens duomenų atžvilgiu Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
 • Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos Jūs pateikėte ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);
 • Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui;
 • Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir dėl to pateikti skundą. MB “YMONĖ” rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su kelionių organizatoriaus atsakingais asmenimis, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

Jūsų teisės, nurodytos aukščiau, gali būti įgyvendintos susisiekus su kelionių organizatoriumi MB “YMONĖ” vienu iš nurodytų būdų: el. paštu – info@himountains.lt, telefonu – +370 699 93519, apsilankius mūsų biure adresu Verkių g. 44 – G93, Vilnius, darbo laikas: I-V 9:00 – 18:00.